REGULAMIN PROMOCJI
„RABAT 5% ZA LIKE’A” 

1. [Organizator]

Organizatorem promocji jest: FAR-MED MEDYCZNA AGENCJA HANDLOWO-KONSULTINGOWA ZAOPATRZENIA LECZNICTWA Dr Henryk Sobański 31-115 Kraków, ul. Garncarska 18 NIP 6760027574

2.
[Zasady Promocji]

2.1 Aby otrzymać kod rabatowy, należy polubić fan page firmy FARMED KRAKÓW na serwisie społecznościowym facebook

https://www.facebook.com/farmed.krakow/) i zgłosić się do firmy po kod rabatowy drogą mailową,
pisząc na adres odpowiednio sklepfarmed@gmail.com ( po rabat 5%) 


2.2 Kod rabatowy zostanie przesłany na podany adres e-mail po weryfikacji przez Organizatora polubienia fan page firmy PCC Polska.


2.2 Kod rabatowy należy samodzielnie zachować aż do czasu wykorzystania.

2.3 Kody i promocje nie łączą się. Jeden kod rabatowy można wykorzystać tylko raz.
Na jeden adres e-mail może kupon może zostać wysłany tylko jeden raz.

2.4 Z promocji „RABAT 5% ZA LIKE’A” wyłączone są produkty w promocji. 

2.5 Kody rabatowe można realizować w dniach od 01.07.2020

2.6. Warunkiem zaakceptowania kodu i uzyskania rabatu jest pozostanie fanem fan page PCC Polska
na serwisie społecznościowym facebook: https://www.facebook.com/farmed.krakow/

3. [Przetwarzanie danych osobowych]

3.1 Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestnika Promocji jest Organizator.

3.2 Danymi niezbędnymi do celów realizacji Promocji i postanowień Regulaminu są: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres e-mail.

3.3 Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.),
Uczestnik Promocji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach lub usługach Administratora
i podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji i otrzymania kodu rabatowego.

3.5 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4. [Postanowienia końcowe]

4.1 Regulamin Promocji jest dostępny na stronie 

4.2 Przed wzięciem udziału w Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów,
którymi są: przedłużenie lub skrócenie okresu trwania Promocji, zmiany przedmiotu Promocji,
ważne przyczyny ekonomiczne lub marketingowe leżące po stronie Organizatora.
Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa uprzednio nabyte przez Uczestników.